Ενημέρωση: Νέα - Η TÜV AUSTRIA HELLAS σφραγίδα αξιοπιστίας και στη διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα ΜΕΤΡΟ 11 για Βιολογικές Καλλιέργειες | TÜV AUSTRIA Hellas
 

Ενημέρωση

Η TÜV AUSTRIA HELLAS σφραγίδα αξιοπιστίας και στη διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα ΜΕΤΡΟ 11 για Βιολογικές Καλλιέργειες
Νέα

27/01/2017

Η TÜV AUSTRIA HELLAS στο πλαίσιο της διαρκούς επιδίωξής της για έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα ΜΕΤΡΟ 11- Βιολογική Γεωργία- Κτηνοτροφία ΠΑΑ 2014-2020 για «Βιολογικές Καλλιέργειες έχει ξεκινήσει (αναλυτικά η προκήρυξη: https://goo.gl/458fzu) και θα διαρκέσει έως τις 22 Φεβρουαρίου.

To κύρος, η τεχνογνωσία και η ηγετική θέση της TÜV AUSTRIA HELLAS αποτελούν την ιδανική σφραγίδα ποιότητας και αξιοπιστίας για την πιστοποίηση των προϊόντων σας.

Περισσότερες πληροφορίες αλλά και στοιχεία επικοινωνίας μπορείτε να βρείτε στο ενημερωτικό μας φυλλάδιο.