Ενημέρωση: Νέα - Ενημέρωση για την Αδειοδότηση των Τραπεζών Κρυοσυντήρησης και των μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής | TÜV AUSTRIA Hellas
 

Ενημέρωση

Ενημέρωση για την Αδειοδότηση των Τραπεζών Κρυοσυντήρησης και των μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
Νέα

19/04/2016

Η TÜV AUSTRIA HELLAS σας ενημερώνει πως κυκλοφόρησαν πρόσφατα δύο νέα νομοθετήματα, που αφορούν στην αδειοδότηση από την Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, όλων των μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και των Τραπεζών Κρυοσυντήρησης. Σύμφωνα με τα εν λόγω νομοθετήματα απαραίτητη προϋπόθεση για την αδειοδότησή τους είναι να έχουν πιστοποιηθεί από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 για το πρώτο έτος και σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 15224 για τα επόμενα έτη.  

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ, ενώ μπορείτε να απευθύνεστε και στη Διεύθυνση Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης & Προϊόντων (Υπεύθυνη εξυπηρέτησης πελατών: κα Εριάννα Βαλυράκη, τηλ: 2105220920,  εσωτερικό: 155, e-mail: certification@tuvaustriahellas.gr).