Ενημέρωση: Νέα - Υπό αναθεώρηση το πρότυπο ISO 9001 | TÜV AUSTRIA Hellas
 

Ενημέρωση

Υπό αναθεώρηση το πρότυπο ISO 9001
Νέα

27/08/2013

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης αναθεώρησης των προτύπων, ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης ISO έχει ξεκινήσει την προετοιμασία για την επόμενη μεγάλη αναθεώρηση του ISO 9001. Η τελευταία, μικρή τροποποίηση στο πρότυπο έγινε το 2008. Η ομάδα εργασίας ISO προβλέπει για τελική δημοσίευση του προτύπου το τελευταίο τρίμηνο του 2015.  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:

  Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο pdf: ISO-9001-2015.pdf