Ενημέρωση: Νέα - Πιστοποίηση της Ευρωκλινικής Αθηνών για την ποιότητα των υπηρεσιών της με ISO 9001:2008, από την TÜV AUSTRIA HELLAS | TÜV AUSTRIA Hellas
 

Ενημέρωση

Πιστοποίηση της Ευρωκλινικής Αθηνών για την ποιότητα των υπηρεσιών της με ISO 9001:2008, από την TÜV AUSTRIA HELLAS
Νέα

19/06/2015

Η TÜV AUSTRIA HELLAS πιστοποίησε την εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας από την Ευρωκλινική Αθηνών, σύμφωνα με το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο ISO 9001:2008. Συγκεκριμένα, επιθεώρησε το σύνολο των ιατρικών κέντρων και μονάδων, τα εργαστήρια καθώς και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των διοικητικών υπηρεσιών της Ευρωκλινικής Αθηνών.

Ο Γενικός Διευθυντής κ. Γιάννης Καλλιάς δήλωσε σχετικά: «Η διασφάλιση της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών στο χώρο της υγείας αποτελεί κοινωνική ανάγκη αλλά και κριτήριο του πραγματικού βαθμού ανάπτυξης μιας κοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, εκφράζω την ικανοποίησή μου για την πιστοποίηση ποιότητας υπηρεσιών της Ευρωκλινικής Αθηνών».