Ενημέρωση: Νέα - Επέκταση της εξαίρεσης για τα Βιολογικά Αυγά | TÜV AUSTRIA Hellas
 

Ενημέρωση

Επέκταση της εξαίρεσης για τα Βιολογικά Αυγά
Νέα

17/09/2014

Επεκτείνεται μέχρι και το 2017 η δυνατότητα πιστοποίησης της παραγωγής Βιολογικών Αυγών από τις βιολογικές μονάδες εκτροφής πουλερικών, με χρήση μη βιολογικών πουλάδων ηλικίας μικρότερης των 18 μηνών.  

Η Τακτική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Βιολογικά Προϊόντα κατά τη συνεδρίασή της στις 8 & 9 Ιουλίου 2014, έχοντας εξασφαλίσει τη σύμφωνη γνώμη των Κρατών Μελών και  προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων όσον αφορά στην παραγωγή βιολογικών πουλάδων, αποφάσισε να επεκταθεί κατά τρία χρόνια η περίοδος της κατ’ εξαίρεση δυνατότητας βάσει του άρθρου 42 του Καν. (ΕΚ) 889/2008, χρήσης πουλάδων, ηλικίας μικρότερης των 18 μηνών μη βιολογικής εκτροφής, σε μονάδες παραγωγής βιολογικών αυγών. Υπενθυμίζεται ότι για τη σχετική εξαίρεση του Κανονισμού, η οποία έληγε στις 31/12/2014, απαιτείται υποχρεωτικά η εξασφάλιση σχετικής Άδειας Παρέκκλισης η οποία χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Δ/νσης Βιολογικής Γεωργίας του ΥΠ.Α.Α.&Τ.

Παράλληλα, αποφασίστηκε και η χρονική επέκταση της δυνατότητας χρήσης μη βιολογικών πρωτεϊνούχων ζωοτροφών για την εκτροφή πουλερικών και χοίρων, με μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό 5% για κάθε 12μηνο. Υπενθυμίζεται ότι οι αριθμητικές τιμές υπολογίζονται ετησίως ως ποσοστό ξηράς ουσίας των ζωοτροφών γεωργικής προέλευσης.

Οι ανωτέρω δυο τροποποιήσεις του Καν. (ΕΚ) 889/2008, μπαίνουν σε ισχύ από 01/01/2015 σύμφωνα με τον σχετικό Καν. (ΕΚ) 836/2014 που εκδόθηκε στις 31 Ιουλίου 2014.

(Εισήγηση: Κ.Μαυρόπουλος)