Ενημέρωση: Νέα - Σε ισχύ οι αλλαγές σχετικά με πρόσθετα παρασκευής και εισροές στη Βιολογική Γεωργία | TÜV AUSTRIA Hellas
 

Ενημέρωση

Σε ισχύ οι αλλαγές σχετικά με πρόσθετα παρασκευής και εισροές στη Βιολογική Γεωργία
Νέα

24/07/2014

Στις 08 Απριλίου 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποίησε τον Κανονισμό (ΕΕ) 354/2014 ο οποίος τροποποιεί και διορθώνει σημεία του Κανονισμού (ΕΕ) 889/2008 (Παραρτήματα Ι, ΙΙ, V και VI) σχετικά με τις εισροές στη βιολογική γεωργία και την παρασκευή ζωοτροφών, με ταυτόχρονες παραπομπές στον Καν. (ΕΕ) 540/2011. Οι αλλαγές ισχύουν και εφαρμόζονται από τις 15/4/2014.

Συνοπτικά, εντοπίζονται οι ακόλουθες γενικές αλλαγές  :

  • Για τις Παρασκευαστικές Επιχειρήσεις, που αφορούν κυρίως στην παρασκευή ζωοτροφών
  • Για τη Φυτική Παραγωγή, που αφορούν στη χρήση εδαφοβελτιωτικών, λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ορίζονται ή και τροποποιούνται οι όροι χρήσης διαφόρων φυτοπροστατευτικών ουσιών, όπως αυτών με βάση το χαλκό (θεϊκού χαλκού και βορδιγάλειου πολτού), προστίθενται υπό όρους ουσίες ως επιτρεπόμενες για χρήση ως εδαφοβελτιωτικά στη βιολογική γεωργία, όπως χωνεμένων υπολειμμάτων παραγωγής βιοαερίου, ενώ καταργούνται ουσίες όπως το όξινο φωσφορικό αμμώνιο (ως εντομοκτόνο σε παγίδες) και προστίθενται άλλες όπως το όξινο ανθρακικό κάλιο του οποίου διευρύνεται το φάσμα χρήσης και ως εντομοκτόνου.   

Για την αναλυτικότερη παρουσίαση των τροποποιήσεων στον Καν. (ΕΕ) 889/08 για τα Βιολογικά Προϊόντα, δείτε την συνοπτική παρουσίαση στο αρχείο Αλλαγές Κανονισμού, καθώς και τους Καν. (ΕΕ) 354/2014 και  Καν. (ΕΕ) 540/2011.

(Επιμέλεια: Θ. Μπάκα)