Ενημέρωση: Νέα - Η άμβλυνση των κινδύνων από απάτες στα τρόφιμα γίνεται αναπόσπαστο μέρος των Συστημάτων Διαχείρισης | TÜV AUSTRIA Hellas
 

Ενημέρωση

Η άμβλυνση των κινδύνων από απάτες στα τρόφιμα γίνεται αναπόσπαστο μέρος των Συστημάτων Διαχείρισης
Νέα

24/07/2014

Νέες καθοριστικής σημασίας ενέργειες για την προστασία του καταναλωτή ενάντια σε πιθανούς κινδύνους από Απάτη στα Τρόφιμα (food fraud), θα πρέπει να λαμβάνουν μελλοντικά οι επιχειρήσεις τροφίμων, με στόχο να ισχυροποιήσουν το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων που εφαρμόζουν και πιστοποιούν σύμφωνα με αναγνωρισμένα σχήματα από το GFSI (Global Food Safety Initiative), όπως FSSC22000, BRC, IFS. Τα ανωτέρω προκύπτουν σύμφωνα με το έγγραφο θέσης (position paper) του εν λόγω οργανισμού, που εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2014, σχετικά με το θέμα.

Η απάτη στα τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένης και της υποκατηγορίας που αφορά στη νόθευση αυτών βάσει οικονομικών κινήτρων, απασχολεί όλο και περισσότερο την κοινή γνώμη, μετά και τα διάφορα περιστατικά που έρχονται στο φως της δημοσιότητας και τα οποία λαμβάνουν χαρακτήρα παγκόσμιων διατροφικών σκανδάλων (πχ. κρίση μελαμίνης σε νοθευμένη σκόνη γάλακτος για βρέφη, παραπλανητική επισήμανση με ανακυκλωμένα μαγειρικά έλαια, παρουσία κρέατος αλόγου σε σχετικά παρασκευάσματα κλπ)

Σύμφωνα με το GFSI, στις ‘Απάτες Τροφίμων’, εκτός της νοθείας (πχ αραίωση, χρήση υποκατάστατων, απόκρυψη στοιχείων, χρήση μη εγκεκριμένων βελτιωτικών παραγόντων κλπ) στα τελικά παρασκευάσματα, στα συστατικά αλλά και στα υλικά συσκευασίας τροφίμων, συγκαταλέγονται τόσο η χρήση παραπλανητικών αναφορών σε ετικέτες προϊόντων, όσο και το γκρίζο εμπόριο (δηλ. η εμπορία τροφίμων μέσα από μη εξουσιοδοτημένα κανάλια διανομής από τον αρχικό κατασκευαστή), αλλά και το λαθρεμπόριο και η κλοπή τροφίμων, καθώς και η παραχάραξη.

Κατόπιν εισήγησης του ‘Food Fraud Think Tank’ (FFTT), το οποίο αποτελεί συμβουλευτική ομάδα του GFSI σε θέματα απάτης σε τρόφιμα  - ενεργά μέλη του αποτελούν φορείς όπως Danone, Eurofins, Wal-Mart, Inscatech, Michigan State University κλπ - πρόκειται να ενσωματωθούν εντός του επόμενου προς έκδοση GFSI Guidance Document (version 7) το 2016, δυο βασικά στοιχεία ενεργειών από τις επιχειρήσεις τροφίμων. 

Συγκεκριμένα οι ενέργειες θα προβλέπουν :

Α. Την εκπόνηση Μελέτης Αξιολόγησης των Αδύνατων Σημείων σχετικά με την Απάτη στα Τρόφιμα (Food Fraud Vulnerability Assessment), η οποία θα λαμβάνει πληροφορίες στα κατάλληλα στάδια της αλυσίδας διανομής (συμπεριλαμβανομένων και των πρώτων υλών, των συστατικών και των υλικών συσκευασίας) με σκοπό την αξιολόγηση τους και την ταξινόμηση των πλέον αδύνατων σημείων, σχετικά με την απάτη στα τρόφιμα.

Β. Την Εφαρμογή Σχεδίου Μέτρων Ελέγχου (Control Plan in Place) για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων από τα αξιολογημένα ως αδύνατα σημεία. Το σχέδιο ελέγχου θα πρέπει τεκμηριωμένα να καθορίζει πώς θα αμβλύνονται πιθανές δόλιες ενέργειες.

Βάσει του GFSI Guidance Document, στο άμεσο μέλλον τα δύο αυτά στοιχεία θα περιλαμβάνονται στα κριτήρια επιθεώρησης των συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων στα αναγνωρισμένα από το GFSI σχήματα πιστοποίησης.

Δείτε αναλυτικότερα το position paper του GFSI.

(Επιμέλεια: Φ. Καμινάρης)