Ενημέρωση: Νέα - Η TÜV AUSTRIA Hellas πιστοποίησε κατά ISO 9001 το Μουσείο Γουλανδρή | TÜV AUSTRIA Hellas
 

Ενημέρωση

Η TÜV AUSTRIA Hellas πιστοποίησε κατά ISO 9001 το Μουσείο Γουλανδρή
Νέα

11/01/2010

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της επιτόπιας επιθεώρησης, η TÜV AUSTRIA Hellas απένειμε πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 9001 για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, στο Μουσείο Γουλανδρή- Φυσικής Ιστορίας. Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας είναι ίδρυμα κοινωφελές, αφιερωμένο στην επιστημονική έρευνα του βιολογικού και φυσικού πλούτου, στη διαχείριση συλλογών, στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του κοινού, στην ενεργό συμμετοχή του για τον καθορισμό και την υλοποίηση περιβαλλοντικών πολιτικών καθώς και στη μελέτη, συντήρηση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Από την ίδρυσή του χάραξε μια πρωτοπόρα πορεία, μια νέα προσέγγιση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον. Ανέπτυξε ενεργό επιστημονική δραστηριότητα για την αντιμετώπιση και ανάσχεση των περιβαλλοντικών απειλών που πλήττουν τον πλανήτη και για την αποκατάσταση των φυσικών πόρων που συντηρούν τη ζωή. Ταυτόχρονα διαμόρφωσε μια νέα παιδεία καθολικής αξίας για επανένταξη του ανθρώπου στις λειτουργίες και την οικονομία της Φύσης. Τώρα, με την πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης που εφαρμόζει από το διεθνή αναγνωρισμένο φορέα TÜV AUSTRIA Hellas, το Μουσείο Γουλανδρή επιβεβαιώνει την παγκόσμια αναγνώριση του για την προσφορά του κοινωνικού του έργου.