Υπηρεσίες: Πληροφορική - Επικύρωση της Ασφάλειας στο Υπολογιστικό Νέφος | TÜV AUSTRIA Hellas
Επικύρωση της Ασφάλειας στο Υπολογιστικό Νέφος

Επικύρωση της Ασφάλειας στο Υπολογιστικό Νέφος

Το Cloud AAP Validation Assessment είναι το πρώτο και μόνο εξειδικευμένο στο CLOUD σύστημα επικύρωσης της ασφάλειας του παρόχου υπηρεσιών Cloud. Έχει δημιουργηθεί από τον ανεξάρτητο οργανισμό Holistic Information Security Practitioner Institute (HISPI) με βάση την Αμερική έχοντας μέλη σε όλο τον κόσμο.  Η TÜV AUSTRIA Hellas είναι ο μόνος οργανισμός στην Ελλάδα που μπορεί να διενεργήσει επιθεωρήσεις στο συγκεκριμένο αντικείμενο, οι οποίες οδηγούν στην έκδοση του σήματος CloudeAssurance Seal.

Η υπηρεσία που προσφέρεται συνίσταται σε επιθεώρηση με σκοπό την επικύρωση της βαθμολογίας ασφάλειας της υπηρεσίας Cloud.  Πρόκειται για  μια ανεξάρτητη, τεκμηριωμένη και ελεγχόμενη διαδικασία ελέγχου  με εύληπτο, μετρήσιμο και διεθνώς αναγνωρίσιμο αποτέλεσμα, που θα επιτρέπει στους παρόχους υπηρεσιών Cloud Computing όχι μόνο να λένε ότι είναι ασφαλείς αλλά και να το δείχνουν. Ο κάθε πάροχος, για την κάθε υπηρεσία Cloud που προσφέρει, θα έχει το δικαίωμα να επικολλά το Validated Score του.

  • Οφέλη
  • Νέα

Έχοντας υιοθετήσει ένας οργανισμός τη λύση αυτή έχει σημαντικά πλεονεκτήματα όπως:

  • ο πελάτης του έχει μια απτή, τεκμηριωμένη και ανεξάρτητη γνώμη για  το πραγματικό επίπεδο ασφαλείας που υλοποιείται από τον πάροχο για την συγκεκριμένη υπηρεσία
  • το αναρτημένο validated score δεν είναι απλά η άποψη του παρόχου για την ασφάλεια αλλά είναι η απόδειξη
  • με την διαδικασία αυτή ο πάροχος αποδεικνύει την έμπρακτη δέσμευσή του προς την ασφάλεια αλλά και την ικανοποίηση του πελάτη
  • δίνεται η δυνατότητα απευθείας σύγκρισης της επίδοσης και άλλων εταιρειών στον κλάδο σε σχέση με την ασφάλεια.
Δεν υπάρχουν προγραμματισμένα σεμινάρια για αυτήν την υπηρεσία