Υπηρεσίες: Πιστοποιήσεις Συστημάτων Διαχείρισης & Προϊόντων - GLOBALG.A.P. Protocol για Φρούτα/ Λαχανικά | TÜV AUSTRIA Hellas
GLOBALG.A.P. Protocol για Φρούτα/ Λαχανικά

GLOBALG.A.P. Protocol για Φρούτα/ Λαχανικά

Το  GLOBALG.A.P. είναι ένα παγκοσμίως αναγνωρισμένο πρότυπο για την πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων.

Η TÜV AUSTRIA Hellas αναλαμβάνει την επιθεώρηση του Πρωτοκόλλου GLOBALG.A.P. για Φρούτα και Λαχανικά παρέχοντας διαπιστευμένη και διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση.

Το πεδίο εφαρμογής των Φρούτων και Λαχανικών καλύπτει όλα τα φρέσκα μη επεξεργασμένα αγροτικά προϊόντα φυτικής παραγωγής που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.

  • Οφέλη
  • Εμπειρία
  • Διαπιστεύσεις
  • Νέα

Από την εφαρμογή του GLOBALG.A.P. προκύπτουν σημαντικά οφέλη για τους παραγωγούς τα οποία έχουν ως εξής:

  • Αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των μη πιστοποιημένων παραγωγών.
  • Διευρύνουν το μερίδιό τους στην Ελληνική Αγορά.
  • Αποκτούν πρόσβαση στη διεθνή αγορά η οποία απαιτεί πιστοποιημένα προϊόντα.

Η TÜV AUSTRIA Hellas στελεχώνεται από ομάδα έμπειρων και καταρτισμένων  επιθεωρητών με μεγάλη εργασιακή και ακαδημαϊκή εμπειρία στην αγροδιατροφική αλυσίδα. 

Η TÜV AUSTRIA Hellas είναι αναγνωρισμένος φορέας πιστοποίησης από την GLOBALG.A.P. και έχει διαπιστευτεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Ε.ΣΥ.Δ. για το πεδίο “Φρούτα και Λαχανικά”. 

Δεν υπάρχουν προγραμματισμένα σεμινάρια για αυτήν την υπηρεσία