Υπηρεσίες: Πιστοποιήσεις Συστημάτων Διαχείρισης & Προϊόντων - IFS Logistics | TÜV AUSTRIA Hellas
IFS Logistics

IFS Logistics

Το IFS Logistics είναι το πρότυπο που έχει εφαρμογή στην εφοδιαστική αλυσίδα των τροφίμων και για όλους τους τύπους των μεταφορών (φορτηγά, τρένα, πλοία, αεροπλάνα ή οποιαδήποτε άλλα είδη μεταφοράς, σε συνθήκες κατάψυξης, συντήρησης ή δωματίου). Αποτελεί ιδιωτικό πρότυπο, κάτοχοι του οποίου είναι η ενώσεις λιανέμπορων της Γερμανίας (HDE) και της Γαλλίας (FCD), καθώς και οι ιταλικές ενώσεις (ANCC & ANCD).

Οι σκοποί και στόχοι του προτύπου είναι:

 • να καθιερώσει ένα κοινό πρότυπο με ένα ομοιόμορφο σύστημα αξιολόγησης
 • να εξασφαλίσει τη συνεργασία με διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης και IFS αναγνωρισμένους επιθεωρητές
 • να διασφαλίσει συγκρισιμότητα και διαφάνεια σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού
 • να μειώσει το κόστος και το χρόνο για τους προμηθευτές και για τους λιανέμπορους.

Το πεδίο εφαρμογής του προτύπου περιλαμβάνει τη μεταφορά τροφίμων σε όλους τους τύπους (χύδην και συσκευασμένα) καθώς και μη-τρόφιμα. Το IFS Logistics περιλαμβάνει όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, συμπεριλαμβανομένης της φόρτωσης, μεταφοράς, εκφόρτωσης, αποθήκευσης, του χειρισμού και της περαιτέρω διανομής.

Η πιστοποίηση αποτελεί προαπαιτούμενο για όλες τις εταιρείες που επιθυμούν να διαθέσουν προϊόντα τους σε Γερμανικές και Γαλλικές αλυσίδες σουπερμάρκετ.

 • Οφέλη
 • Εμπειρία
 • Διαπιστεύσεις
 • Νέα

Οι απαιτήσεις για την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (καταναλωτές, παραγωγούς, λιανέμπορους, αρχές) αυξάνονται συνεχώς. Η πιστοποίηση IFS Logistics παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία και το απαραίτητο τεκμήριο για τις εταιρείες Αποθήκευσης και Διανομής, παρέχοντας την απόδειξη για την εφαρμογή διαδικασιών ποιότητας και τη δέσμευση για συνεχή βελτίωση.

Πιο συγκεκριμένα τα οφέλη αφορούν σε:

Λειτουργικά οφέλη

 • επικοινωνία των στόχων και προσδοκιών της διοίκησης σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού και κοινή αντίληψη των λειτουργικών διαδικασιών της επιχείρησης
 • συνεχής και συστηματική ενημέρωση και προσαρμογή σε κανονιστικές και νομοθετικές απαιτήσεις
 • ορθολογική διαχείριση πόρων
 • άμεση ανταπόκριση στις απαιτήσεις της αγοράς και ευελιξία στην προσαρμογή της επιχείρησης μέσα από την προσέγγιση «Ανάλυσης ρίσκου».

Εμπορικά οφέλη

 • επίδειξη τεκμηριωμένης ικανότητας για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς, διακίνησης και διαχείρισης προϊόντων
 • ενίσχυση της προωθητικής στρατηγικής και των εμπορικών στόχων του οργανισμού.
 • χρήση και επικοινωνία του αναγνωρίσιμου λογοτύπου του IFS.

H TÜV AUSTRIA Hellas έχει στο δυναμικό της έμπειρους και άρτια εκπαιδευμένους επιθεωρητές, αναγνωρισμένους από το IFS για όλες τις κατηγορίες προϊόντων. Απασχολεί πληθώρα ειδικοτήτων, όπως γεωπόνοι, τεχνολόγοι τροφίμων, χημικοί, χημικοί μηχανικοί, κτηνίατροι και ιχθυολόγοι. 

Η TÜV AUSTRIA Hellas εκδίδει Διαπιστευμένα πιστοποιητικά από τον Ιταλικό οργανισμό διαπίστευσης ACCREDIA.

Δεν υπάρχουν προγραμματισμένα σεμινάρια για αυτήν την υπηρεσία