Ενημέρωση: Συνεντεύξεις - Η “ΚΡΙΝΟS” με οδηγό την παράδοση επί της ποιότητας | TÜV AUSTRIA Hellas
 

Ενημέρωση

Η “ΚΡΙΝΟS” με οδηγό την παράδοση επί της ποιότητας
Συνεντεύξεις

19/01/2015

Συνέντευξη με το Γεν. Δ/ντή της Ι.Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε, κο. Κωνσταντίνο Ι. Αναστασόπουλο

1. Η "KPINOS" Ι.Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε στη Ροδοδάφνη Αιγίου διαθέτει μακρά ιστορία και παράδοση που ξεκινά από το 1943 στην παραγωγή και εμφιάλωση παραδοσιακών Αναψυκτικών και Οινοπνευματωδών ποτών, καθώς και στην εμφιάλωση Φυσικού Μεταλλικού Νερού. Ποια θεωρείτε ότι είναι τα στοιχεία εκείνα στα οποία έχει βασιστεί η μέχρι σήμερα πορεία της επιχείρησης;

Το πρώτο στοιχείο στο οποίο στηρίζεται η εταιρεία μας είναι η ποιότητα, όπως άλλωστε είναι και το όραμά μας που έθεσε ο ιδρυτής της Κρίνος Ιωάννης Αναστασόπουλος "Πρώτη μας φροντίς, η ποιότητα". Είμαστε απόλυτοι, αυστηροί και προσηλωμένοι στην ποιότητα που προσφέρουμε στους πελάτες μας. Το δεύτερο στοιχείο που μας χαρακτηρίζει είναι ο σεβασμός. Σεβασμό προς τους πελάτες μας, τους προμηθευτές μας, τους συνεργάτες μας, το προσωπικό μας και φυσικά ως προς το κοινωνικό, οικονομικό και φυσικό περιβάλλον μέσα στο οποίο  λειτουργούμε. Τρίτο και πολύ βασικό στοιχείο της πορείας μας είναι το ενδιαφέρον μας και  η διαρκής ενημέρωσή μας σε ότι αφορά στις εξελίξεις στην τεχνολογία και την καινοτομία. Θέλουμε να είμαστε πάντα σε εγρήγορση ακολουθώντας τις νέες τάσεις της αγοράς και εξελίσσοντας την παραγωγική μας διαδικασία σύμφωνα με τις πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις.

2. Η επιχείρηση ‘KPINOS’  εφαρμόζει Συστήματα Διαχείρισης για την Ασφάλεια (ISO 22000) των προϊόντων της, για την πιστοποίηση των οποίων συνεργάζεται για πολλά χρόνια με την TÜV AUSTRIA HELLAS. Σε ποιο βαθμό έχει συμβάλει η πιστοποίηση βάσει διεθνών προτύπων στην επίτευξη των στόχων αλλά και στη βελτίωση της λειτουργίας της επιχείρησης;

Η τήρηση των διαδικασιών πιστοποίησης είναι πολύ σημαντική γιατί είναι ένας βασικός άξονας αυτοβελτίωσης για τις εσωτερικές διαδικασίες παραγωγής, οργάνωσης και εξέλιξης της εταιρείας μας. Παράλληλα είναι βασικό όπλο για την επίτευξη των στόχων μας γιατί οι πελάτες μας και οι προμηθευτές μας καταλαβαίνουν εξαρχής ότι τα προϊόντα μας είναι υψηλής ποιότητας και ότι ακολουθείται μια συγκεκριμένη και σωστή παραγωγική διαδικασία.

3. Πέρα από την ελληνική αγορά, ποια τα δεδομένα, οι δυνατότητες ή/και οι σκέψεις της επιχείρησης σε επίπεδο εξαγωγών και πόσο καθοριστικός θεωρείτε ότι θα είναι στην ως άνω προσπάθεια, ο συνδυασμός παραγωγής των ποιοτικών προϊόντων σας και της πιστοποίησης που διαθέτετε με το κύρος και τη διεθνή αναγνωρισιμότητα της TÜV AUSTRIA HELLAS;

Η εταιρία Ι. Κ Αναστασόπουλος & Υιος Ο.Ε "Κρινος" έχει μακρά παράδοση στις εξαγωγές αφού εξάγει τα προϊόντα της σε ολόκληρο τον κόσμο από το 1971. Το 75% της παραγωγής μας ήδη το εξάγουμε σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, του Αραβικού Κόσμου, την Αμερική και την Αυστραλία. Οι εξαγωγές είναι ένας τομέας πολύ ευαίσθητος και θέλει προσοχή, γνώσεις και σωστές διαδικασίες. Η πιστοποίηση από μια διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία είναι ένα διαβατήριο  ποιότητας ως προς τους πελάτες μας και μια γραπτή εγγύηση που επισημοποιούν την ποιότητα της παραγωγικής διαδικασίας των προϊόντων μας.

4. Ποιοι οι Στρατηγικοί Στόχοι της ‘KPINOS’ Ι.Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε;

Οι στρατηγικοί μας στόχοι για το 2015 είναι η περαιτέρω ανάπτυξη της εξαγωγικής δραστηριότητας της εταιρείας σε νέες αγορές, η παραγωγή νέων καινοτόμων προϊόντων καθώς και η θεμελίωση νέων στρατηγικών συνεργασιών.