Ενημέρωση: Νέα - Οι νέες απαιτήσεις της 7ης έκδοσης του προτύπου BRC - Global Standard for Food Safety - για την ασφάλεια στα τρόφιμα. | TÜV AUSTRIA Hellas
 

Ενημέρωση

Οι νέες απαιτήσεις της 7ης έκδοσης του προτύπου BRC - Global Standard for Food Safety - για την ασφάλεια στα τρόφιμα.
Νέα

11/11/2014

Το (BRC) GLOBAL STANDARD FOR FOOD SAFETΥ που αναπτύχθηκε από τη Βρετανική Συνομοσπονδία Λιανεμπορίου (British Retail Consortium - BRC) αποτελεί  σήμερα ένα διεθνώς  αναγνωρισμένο πρότυπο ασφάλειας τροφίμων.

Το BRC ανασκοπεί και αναθεωρεί το Πρότυπο κάθε τρία χρόνια περίπου.  Μετά από μια περίοδο εκτεταμένων διαβουλεύσεων με τους λιανοπωλητές, φορείς πιστοποίησης,  εταιρίες παραγωγής τροφίμων, η ομάδα εργασίας του BRC για την έκδοση 7,  έχει πλέον ολοκληρώσει την τελική αναθεώρηση του τρέχοντος προτύπου και η νέα έκδοση  του BRC Global Standard για την Ασφάλεια των Τροφίμων θα είναι έτοιμη για δημοσίευση τον Ιανουάριο του 2015.

Κατά την αναθεώρηση του προτύπου έχουν ληφθεί υπόψη αλλαγές στην νομοθεσία, ανακλήσεις προϊόντων καθώς και τα  αναδυόμενα ζητημάτων ασφάλειας των τροφίμων γύρω από την ιχνηλασιμότητα, τις απειλές  και απάτες στα τρόφιμα (πχ το διατροφικό σκάνδαλο με το κρέας αλόγου).

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αναμένεται με την ένταξη απαιτήσεων  για την αυθεντικότητα των τροφίμων εισάγοντας την αξιολόγηση του κινδύνου στις εισερχόμενες πρώτες ύλες με στόχο την πρόληψη της νοθείας και δολιότητας, την πρόσβαση σε πληροφορίες που σχετίζονται με τις απειλές στα τρόφιμα και ελέγχους για την πρόληψη της απάτης στα τρόφιμα.

Σημαντικές αλλαγές αναμένονται στην  Ιχνηλασιμότητα που θα επεκτείνεται και στο σύστημα ιχνηλασιμότητας των προμηθευτών και στα προϊόντα που αγοράζονται από εμπόρους και μεσάζοντες, όπου θα πρέπει να αναγνωρίζεται ο αρχικός παραγωγός.

Παράλληλα, νέες απαιτήσεις περιμένουμε και για την επισήμανση και συσκευασία, καθώς ένας σημαντικός αριθμός των ανακλήσεων προϊόντων αφορούσε στην επισήμανση,  δίνοντας έμφαση στην έγκριση της επισήμανσης και στους ελέγχους κατά τις εναλλαγές στην παραγωγή ώστε να μπαίνει «η σωστή ετικέτα στο σωστό προϊόν».

Διαφοροποιήσεις τέλος, θα υπάρχουν και στο χαρακτηρισμό των high care and high risk περιοχών με την ένταξη απαιτήσεων για high care προϊόντα διατηρημένων σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (πχ παιδικές τροφές, γάλα σε σκόνη).

Έχοντας διαπιστώσει ότι περίπου το 78% των επιχειρήσεων είχε βαθμολογία Α, αποφασίστηκαν αλλαγές στο χαρακτηρισμό της βαθμολογίας, με τρόπο ώστε να είναι δύσκολο να επιτευχθεί η άριστη βαθμολογία. Αναμένεται λοιπόν η εισαγωγή της έννοιας της άριστης βαθμολογίας ‘ΑΑ’ για τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν 0-5 minor μη συμμορφώσεις, ενώ θα υπάρχει πλέον και η βαθμολογία D.

Μετά τη δημοσίευση της έκδοσης 7 τον Ιανουάριο του 2015, θα δοθεί περίοδος προσαρμογής έξι μηνών και από τον Ιούλιο του 2015 και όλες οι νέες επιθεωρήσεις θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη νέα έκδοση.  

(Εισήγηση: Εύη Κολίτσα)