Οργανισμός: Καριέρα μαζί μας | TÜV AUSTRIA Hellas

Καριέρα μαζί μας

Η TÜV AUSTRIA Hellas ενδιαφέρεται και αναζητά συνεχώς άτομα που χαρακτηρίζονται από:

  • Υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης
  • Επαγγελματισμό
  • Υψηλό αίσθημα ευθύνης
  • Προσανατολισμό στο αποτέλεσμα
  • Ομαδικό πνεύμα
  • Εργατικότητα
  • Ενδιαφέρον για συνεχή μάθηση & εξέλιξη

Μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα:

  • με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@tuvaustriahellas.gr
  • ταχυδρομικά στη διεύθυνση Λεωφ. Μεσογείων 429, 15343 Αγία Παρασκευή, με την ένδειξη Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού.

Διαθέσιμη θέση εργασίας εξωτερικού συνεργάτη επιθεωρητή – Απρίλιος 2015