Ενημέρωση: Νέα - Νέο σεμινάριο από την TÜV AUSTRIA ACADEMY με θέμα: ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ | TÜV AUSTRIA Hellas
 

Ενημέρωση

Νέο σεμινάριο από την TÜV AUSTRIA ACADEMY με θέμα: ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Νέα

24/02/2017

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει στόχο να εκπαιδεύσει τον  Διευθυντή, Προϊστάμενο, Υπεύθυνο και τα λοιπά στελέχη της Αποθήκης τον Υπεύθυνο Διανομής, Υπεύθυνο Εξυπηρέτησης Πελατών Υπεύθυνο Σχεδιασμού Ζήτησης, Υπεύθυνος Μεταφορών υπεύθυνους ποιότητας σε αποθήκες , στην εφαρμογή των κανόνων σύγχρονης οργάνωσης και λειτουργίας της Αποθήκης.

Το πρόγραμμα δίνει την δυνατότητα στους συμμετέχοντες να βελτιώσουν τις λειτουργίες της αποθήκης, να διαχειριστούν το απόθεμα, τον εξοπλισμό, τον χώρο, το προσωπικό, τους υπεργολάβους και τις παραγγελίες των πελατών της με αποτελεσματικότερο τρόπο

Αφορά  επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας (3PL),  εμπορικές χονδρικού η λιανικού εμπορίου, παραγωγικές, μεταφορικού, με κάθε τρόπο, έργου, επιχειρήσεις, οι οποίες είτε έχουν in-house logistics, είτε εκχωρούν μέρος του έργου αυτού outsourcing ,

 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα είστε σε θέση να:

 • Κατανοήσετε τις λειτουργίες  (process) για Ιnbound, warehousing & outbound logistics
 • Κατανοήσετε τις ροές υλικών πληροφοριών και εργαζομένων
 • Κατανοήσετε  τα πρότυπα οργανωτικής δομής και θέσεων εργασίας, skill matrices & development
 • Σχεδιάσετε και να βελτιώσετε την επικοινωνία με τα λοιπά τμήματα εσωτερικά ή εξωτερικά
 • Προσεγγίσετε συστημικά την λειτουργία αποθήκης με SOP’ς και τα Συστήματα ποιότητας (ΙSO’s και διάφορα ιδιωτικά πρωτόκολλα)
 • Δημιουργήσετε ολοκληρωμένο σχεδιασμό  αποθήκευσης, διανομής και μεταφοράς και σε ιδιαίτερα προϊόντα (π.χ. τρόφιμα, φάρμακα)
 • Σχεδιάσετε την ανάθεση διαχείριση και έλεγχοτων 3PL Providers κάθε εργου που εκχωρείται
 • Αξιολογήσετε τις υποδομές H-M, οχημάτων, ανθρωπίνων πόρων και ΙΤ tools καθώς και τις απαιτήσεις τους
 • Αξιολογήσετε τον βαθμό εξυπηρέτησης του εσωτερικού και εξωτερικού πελάτη με σχετικά εργαλεία μέτρησης
 • Να κατανοήσετε το μηχανισμό του Logistics cost analysis
 • Διαχειριστείτε τα αποθέματα και να παρακολουθήσετε οικονομικά μοντέλα
 • Κατανοήσετε  και διαχειριστείτε τα Στοιχεία κόστους λειτουργίας
 • Κατανοήσετε τα Συστήματα ERP, MRP, IT tools
 • Αναλύσετε δείκτες μέτρησης απόδοσης, παραγωγικότητας και benchmarking.
 • Να κατανοήσετε τα Συστήματα διαρκούς βελτίωσης αποθήκης

Στους συμμετέχοντες παρουσιάζονται εφαρμοσμένες πρακτικές logistics, παραδείγματα, μελέτες περιπτώσεων με ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης.

Δίνονται Εργαλεία σε μορφή Εφαρμογών Excel με μακρο-εντολές.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:

Ημερομηνία: 29-30 Μαρτίου 2017

Τόπος Διεξαγωγής: Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις εγκαταστάσεις της TÜV AUSTRIA ACADEMY, Λεωφ. Μεσογείων 429, Αγία Παρασκευή)

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-5220920 εσωτ.130 

Κόστος: 450 €  (Έκπτωση 15% για δύο συμμετοχές)