Υπηρεσίες: Βιομηχανικοί Έλεγχοι - Έγκριση Τύπου Οχημάτων | TÜV AUSTRIA Hellas
Έγκριση Τύπου Οχημάτων

Έγκριση Τύπου Οχημάτων

Στα πλαίσια της υποχρεωτικής εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2007/46/ΕΚ στην Ελλάδα (ΚΥΑ 29949/1841/09 (ΦΕΚ Β’2112/29.9.2009) και ΥΑ 5299/406/12 (ΦΕΚ Β’2840/23.10.2012) η TÜV AUSTRIA Hellas παρέχει πλήρες πακέτο υπηρεσιών ελέγχου οχημάτων ως Τεχνική Υπηρεσία:

  • κατηγορίας Β (ΥΑ 20279/1411/12/6.3.2013 και ΥΑ 22177/1521/12/6.3.2013) και
  • κατηγορίας Γ (ΥΑ 960/115/14/4.3.2014)

τόσο για τη μεμονωμένη έγκριση τύπου όσο και για την έγκριση τύπου μικρής σειράς οχημάτων.

Βάσει της Τεχνικής Έκθεσης που εκδίδεται, δύναται η Εγκριτική Αρχή (Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων / ΥΜΕ) να εκδώσει την αντίστοιχη έγκριση τύπου.

H TÜV AUSTRIA Hellas σε συνεργασία με την TÜV AUSTRIA Automotive είναι ο μοναδικός ορισμένος στην Ελλάδα Φορέας Ελέγχου, ο οποίος παρέχει πλήρες πακέτο ελέγχου Τεχνικής Υπηρεσίας κατηγορίας Β+Γ (τεχνικός έλεγχος + έλεγχος συμμόρφωσης παραγωγής) σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων (επιβατικά Μ, φορτηγά Ν, ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα Ο, παντός εδάφους G, ειδικής χρήσης).

Υπουργικές αποφάσεις

 Ορισμός ως τεχνική υπηρεσία για την έκδοση εθνικής έγκρισης τύπου μεμονωμένων οχημάτων

 Ορισμός ως τεχνική υπηρεσία για την έκδοση εθνικής έγκρισης τύπου οχημάτων

  Ορισμός ως τεχνική υπηρεσία κατηγορίας Γ