Ενημέρωση: Άρθρα - Με το σήμα GLOBALG.A.P. σε ένα ισχυρό σύστημα ιχνηλασιμότητας υδατοκαλλιέργειας | TÜV AUSTRIA Hellas
 

Ενημέρωση

Με το σήμα GLOBALG.A.P. σε ένα ισχυρό σύστημα ιχνηλασιμότητας υδατοκαλλιέργειας
Άρθρα

25/05/2016

Στα πλαίσια της διεθνούς έκθεσης Seafood Expo Global 2016 που έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες στις 26 – 28 Απριλίου 2016, ο Οργανισμός GLOBALG.A.P. πρωτοπόρος πάροχος  προτύπων για τις Ορθές Καλλιεργητικές Πρακτικές, παρουσίασε το Σήμα για τα ψάρια και τα θαλάσσια προϊόντα που προέρχονται από πιστοποιημένες μονάδες στις οποίες εφαρμόζονται Ορθές Πρακτικές Υδατοκαλλιέργειας.

Η χρήση του σήματος η οποία είναι προαιρετική επί του παρόντος, αναμένεται να δώσει την δυνατότητα για αυξημένη διαφάνεια στην αλυσίδα εφοδιασμού προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας ανά τον κόσμο. Παράλληλα ,θα επιδιώξει να συμβάλει στη δημιουργία ενός ισχυρού Συστήματος Ιχνηλασιμότητας για τα πιστοποιημένα προϊόντα υδατοκαλλιεργειών που θα ενισχύσει την πρόληψη περιπτώσεων ακατάλληλης επισήμανσης.    

Η εν λόγω πρωτοβουλία του Οργανισμού GLOBALG.A.P. έρχεται μάλιστα σε μια χρονική περίοδο που έχουν αυξηθεί οι φωνές ανησυχίας πολλών μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, λόγω μελετών που παρουσιάζουν αυξημένα επίπεδα λανθασμένης χρήσης σήμανσης σε θαλάσσια προϊόντα στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γεγονός που, όπως υποστηρίζουν, καθιστά αναγκαία την εγκαθίδρυση ενός ισχυρού συστήματος ιχνηλασιμότητας ιχθύων για την ενίσχυση της καταναλωτικής πίστης.

Ο Οργανισμός GLOBALG.A.P. δε, με στόχο την διατήρηση και περαιτέρω αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα πιστοποιημένα προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας, μέσω του νέου σήματος, θα παρέχει επιπλέον τη δυνατότητα πρόσβασης των καταναλωτών σε πληροφορίες σχετικές με την παραγωγή τους.

Η δημιουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όπου οι καταναλωτές θα μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες για συγκεκριμένες εγκαταστάσεις και προϊόντα χρησιμοποιώντας τον μοναδικό κωδικό ιχνηλάτισης GGN (GlobalG.A.P. Number) που θα βρίσκουν επάνω στη σήμανση των πιστοποιημένων προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας, αναμένεται να αναδειχθεί σε ένα σημαντικό εργαλείο για την αξιόπιστη μεταφορά πληροφοριών που αφορούν στην ασφάλεια των προϊόντων.  

Με αυτό τον τρόπο ο αριθμός GGN θα επιτελέσει σημαντικό ρόλο στην εύκολη, αντικειμενική και διαφανή επικοινωνία μεταξύ των μονάδων παραγωγής και των καταναλωτών, παρέχοντας επαληθεύσιμες και ακριβείς πληροφορίες που θα ενισχύουν ταυτόχρονα την αξιοπιστία της διαδικασίας πιστοποίησης.

Η αναμενόμενη ηλεκτρονική πλατφόρμα θα είναι επίσης διαθέσιμη και για άλλα σχετικά πρότυπα, ενώ ήδη έχει συμφωνηθεί η χρήση της από το πρότυπο “Friend of the Sea”.

Σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα διαθέσιμες πληροφορίες, ο καταναλωτής θα έχει τη δυνατότητα πληκτρολογώντας τον αριθμό GGN, ο οποίος θα βρίσκεται στη ετικέτα των ιχθύων Ολοκληρωμένης Διασφάλισης με το εν λόγω Σήμα, να λαμβάνει πληροφορίες τόσο για την εταιρία παραγωγό, όσο για τα προϊόντα αναφορικά με την περιοχή και τις ακολουθούμενες πρακτικές εκτροφής τους.

Η TÜV AUSTRIA HELLAS με την ηγετική παρουσία στην πιστοποίηση μονάδων υδατοκαλλιέργειας σύμφωνα με το GLOBALG.A.P. είναι στο πλευρό των επιχειρήσεων για περαιτέρω ενημέρωση.

(Εισηγητές :Έλενα Σταυροπούλου, Φιλάρετος Καμινάρης)