Ενημέρωση: Άρθρα - Η ηγετική παρουσία των προϊόντων σας στην αγορά, περνά από την σωστή στρατηγική αλλά και την εμπειρία και το κύρος των συνεργατών σας. Γράφει ο Κ. Μαυρόπουλος, Δ/ντής Ανάπτυξης του Αγροδιατροφικού Τομέα της TÜV AUSTRIA HELLAS | TÜV AUSTRIA Hellas
 

Ενημέρωση

Η ηγετική παρουσία των προϊόντων σας στην αγορά, περνά από την σωστή στρατηγική αλλά και την εμπειρία και το κύρος των συνεργατών σας. Γράφει ο Κ. Μαυρόπουλος, Δ/ντής Ανάπτυξης του Αγροδιατροφικού Τομέα της TÜV AUSTRIA HELLAS
Άρθρα

04/02/2016

Η ποιότητα, η ασφάλεια καθώς και η αειφορία στον τρόπο παραγωγής των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, είναι έννοιες που πρέπει να υιοθετούνται από τις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα, πρότερα της ανάγκης για την πιστοποίηση αυτών, καθώς επηρεάζουν πρωτίστως την βιωσιμότητα μιας επιχείρησης. Και αυτό δεδομένου ότι, η διασφάλιση της υγείας των καταναλωτών και η προστασία των πόρων παραγωγής συμβάλλουν καθοριστικά στην προστασία του κύρους και την μετέπειτα πορεία εξέλιξης των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης.

Η πιστοποίηση δε, των επιμέρους σταδίων διαχείρισης και μεθόδων παραγωγής των ελληνικών προϊόντων, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που διαθέτουν, απόρροια της «ευλογημένης» τοπογραφίας της υπαίθρου και του κλίματός μας, αλλά και της τεχνογνωσίας και καινοτομίας στην παραγωγή που έχουμε αναπτύξει στον τομέα των τροφίμων,αποτελεί σαφέστατα το μέσο που διαδραματίζει κομβικό ρόλο στην ανάδειξη κάθε σχετικής πρόνοιας που λαμβάνει μια επιχείρηση σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές ποιότητας και αειφορίας.

Όπως δε αποδεικνύεται στην πράξη, η πιστοποίηση, σύμφωνα και με την αναγνωρισιμότητα του κύρους του φορέα ελέγχου, σε πολλές περιπτώσεις ευθύνεται και για τον βαθμό επιτυχίας και εξωστρέφειας των ελληνικών προϊόντων.

Άλλωστε οι ανάγκες των εγχώριων,αλλά και των διεθνών αγορών τροφίμων, τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει άρδην, συνέπεια της απαίτησης να καλυφθούν οι επίκαιρες ανησυχίες των καταναλωτών, οι οποίες αυξάνονται από φαινόμενα όπως αυτά της εσκεμμένης, βάσει οικονομικών κινήτρων σε πολλές περιπτώσεις, νοθείας ή ανίχνευσης επικίνδυνων για την δημόσια υγεία ουσιών σε βασικά είδη καθημερινής διατροφής.

Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, τα πρότυπα πιστοποίησης, έχουν ήδη ενσωματώσει και συνεχώς συμπεριλαμβάνουν νέες απαιτήσεις και έννοιες που ξεπερνούν τα στενά όρια της ασφάλεια από ακούσια ή τυχαία αστοχία κατά τη διαδικασία παραγωγής ενός τροφίμου. Έτσι για παράδειγμα, η πρόνοια μια επιχείρησης για εγκαθίδρυση διαδικασιών διαχείρισης θεμάτων food fraud (απάτης στα τρόφιμα) και food defense (άμυνα στη διαδικασία παραγωγής τροφίμων), αποτελούν σημαντική εξέλιξη στο χώρο της πιστοποίησης. Ομοίως, απαιτήσεις για την ασφαλή εργασία και προστασία της υγείας των εργαζομένων στους χώρους παραγωγής αγροτικών προϊόντων, εξειδικεύουν περαιτέρω την τάση των προτύπων πιστοποίησης.

Η πιστοποίηση όμως, δεν αποτελεί μόνο εργαλείο προβολής των δεσμεύσεων μιας επιχείρησης ως προς τις απαιτήσεις του εκάστοτε προτύπου και προδιαγραφών ελέγχου, αλλά ταυτόχρονα εργαλείο βελτίωσης των καθημερινών δραστηριοτήτων και λειτουργιών της και μοχλό ανάπτυξης που την δένει με τις υπάρχουσες και την ωθεί προς νέες συνεργασίες με πελάτες και αγορές.

Προς την επίτευξη των στόχων αυτών, που στρατηγικά πρέπει να θέτει κάθε ελληνική επιχείρηση στα πλαίσια ενός σύγχρονου αγροτικού marketing, η TÜV AUSTRIA HELLAS αποτελεί εμπράκτως, με την ηγετική της παρουσία στο χώρο, το πληρέστερο portfolio υπηρεσιών πιστοποίησης στον αγροδιατροφικό τομέα, αλλά και τη διεθνή αναγνωρισιμότητα των Πιστοποιητικών της, αξιόπιστο συνεργάτη και αρωγό της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

                                                                                                "Φρουτονέα", Τεύχος 205, Φεβρουάριος 2016