Ενημέρωση: Άρθρα - “Διαπίστευση της TÜV AUSTRIA Hellas για την πιστοποίηση Βιολογικών Προϊόντων”. Γράφει η Ηρώ Βαγενά, Υπεύθυνη Τμ. Βιολογικών Προϊόντων στην TÜV AUSTRIA Hellas | TÜV AUSTRIA Hellas
 

Ενημέρωση

“Διαπίστευση της TÜV AUSTRIA Hellas για την πιστοποίηση Βιολογικών Προϊόντων”. Γράφει η Ηρώ Βαγενά, Υπεύθυνη Τμ. Βιολογικών Προϊόντων στην TÜV AUSTRIA Hellas
Άρθρα

13/05/2013

Τα βιολογικά προϊόντα κατακτούν τα τελευταία χρόνια έδαφος σε όλο τον κόσμο και κερδίζουν την προτίμηση των καταναλωτών. Πιο συγκεκριμένα, το 2009 καταγράφηκε σε παγκόσμιο επίπεδο:

 • 6% αύξηση των βιολογικά καλλιεργούμενων εκτάσεων συγκριτικά με το 2008 και
 • αύξηση του αριθμού των παραγωγών βιολογικών προϊόντων οι οποίοι ανέρχονται σε 1,8 εκατομμύρια.

Επιπλέον, η παγκόσμια αγορά βιολογικών προϊόντων ξεπέρασε τα 40 δις ευρώ το 2010 με την Β. Αμερική και την Ευρώπη να συγκεντρώνουν το 96% του παγκόσμιου τζίρου (48,1% και 47,9% αντίστοιχα) ενώ στην Ελλάδα ο κύκλος πωλήσεων ανήλθε σε 58 εκ. ευρώ και η κατά κεφαλή κατανάλωση σε 5,2 ευρώ.

Η TÜV AUSTRIA Hellas αναγνωρίζοντας τη συνεχώς αυξητική τάση όσον αφορά την παραγωγή και την κατανάλωση βιολογικών προϊόντων, προχώρησε και ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διαπίστευσή της από το Ε.ΣΥ.Δ. (αρ.πιστ. 493) για την Πιστοποίηση Βιολογικών Προϊόντων σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΚ) 834/2007 και 889/2008. Οι κανονισμοί αυτοί τέθηκαν σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2009 και μαζί με την Εθνική Νομοθεσία (ΚΥΑ 245090/2006) αποτελούν το νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τους κανόνες για τη βιολογική παραγωγή, την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και τον έλεγχό τους από ιδιωτικούς φορείς πιστοποίησης.

Επομένως:

 • οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να πιστοποιήσουν τα προϊόντα τους ως βιολογικά οφείλουν να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των εν λόγω κανονισμών και
 • η TÜV AUSTRIA Hellas οφείλει να διενεργεί τους απαραίτητους ελέγχους στις επιχειρήσεις αυτές προκειμένου να διαπιστώσει την ορθή εφαρμογή των κανόνων παραγωγής βιολογικών προϊόντων.

Η νέα διαπίστευση δίνει τη δυνατότητα στην TÜV AUSTRIA Hellas να πιστοποιεί βιολογικά προϊόντα καλύπτοντας τόσο τον πρωτογενή (φυτική και ζωική παραγωγή) όσο και το δευτερογενή τομέα. Επίσης, η TÜV AUSTRIA Hellas έχει αναγνωριστεί και από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως Διαπιστευμένος Φορέας Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων.

Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με το πεδίο διαπίστευσης, μπορούν να πιστοποιηθούν:

 • ζωντανά ή αμεταποίητα γεωργικά προϊόντα
 • μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα για χρήση ως τρόφιμα
 • ζωοτροφές
 • ζύμες που χρησιμοποιούνται ως τρόφιμα ή ζωοτροφές
 • αγενές φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό και σπόροι για καλλιέργεια                                                                                                  ενώ ελέγχονται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, παρασκευή, μεταποίηση, τυποποίηση, αποθήκευση, εμπορία, διανομή και εισαγωγή βιολογικών προϊόντων.

Στόχος της επέκτασης της διαπίστευσής μας στην πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων είναι:

 • η παροχή ενός πλήρους πακέτου υπηρεσιών επιθεώρησης και πιστοποίησης στον τομέα των τροφίμων για τους πελάτες μας το οποίο θα τους καλύπτει τόσο σε επίπεδο πρωτογενούς παραγωγής (AGRO 2.1-2.2, AGRO 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, GLOBALG.A.P., Βιολογικά Προϊόντα) όσο και σε επίπεδο δευτερογενούς (BRC, IFS, IFS LOGISTICS, IFS BROKER, ISO 22000, FS 22000, PAS 220, HACCP)
 • η παροχή υπεύθυνων, αμερόληπτων και αξιόπιστων υπηρεσιών ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων στους πελάτες μας αξιοποιώντας την εμπειρία, την τεχνική επάρκεια και την τεχνογνωσία των επιθεωρητών μας
 •  η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα βιολογικά προϊόντα μέσω του κύρους και της αναγνωρισιμότητας του σήματος της TÜV AUSTRIA Hellas.