Ενημέρωση: Νέα - Η TÜV AUSTRIA Hellas πιστοποίησε τη Βουλή των Ελλήνων | TÜV AUSTRIA Hellas
 

Ενημέρωση

Η TÜV AUSTRIA Hellas πιστοποίησε τη Βουλή των Ελλήνων
Νέα

18/10/2010

Διάκριση αποτελεί για τη Βουλή των Ελλήνων η πρόσφατη πιστοποίησή κατά ISO 9001:2008 από τον διαπιστευμένο φορέα TÜV AUSTRIA Hellas. Η πιστοποίηση αφορούσε την υπηρεσία εφαρμογής ευρωπαϊκών προγραμμάτων σχετικά με τον προγραμματισμό, τη διαχείριση των συμβάσεων, την παρακολούθηση & πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου, την οικονομική διαχείριση και τη λειτουργία ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Ο γενικός διευθυντής της TÜV AUSTRIA Hellas κ. Γιάννης Καλλιάς, επισήμανε: «Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση που απονείμαμε πιστοποιητικό ποιότητας στην υπηρεσία εφαρμογής των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων της Βουλής των Ελλήνων, στον κορυφαίο δημοκρατικό θεσμό της χώρας μας. Πρωτοστατούμε σήμερα στην Ελλάδα, διότι είναι το πρώτο τμήμα της Βουλής που πιστοποιείται, και ευελπιστώ ότι θα ακολουθήσουν το παράδειγμα αυτό και τα υπόλοιπα τμήματα. Θέλουμε να συγχαρούμε όλους τους εμπλεκόμενους για το έργο που έχουν επιτελέσει μέχρι τώρα σε μια τόσο κρίσιμη υπηρεσία όπως είναι αυτή της εφαρμογής ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ευελπιστώ ότι τα αποτελέσματα θα είναι προς όφελος όλων των πολιτών και της χώρας μας.»