Ενημέρωση: Νέα - Η TÜV AUSTRIA πρωτοπορεί στο χώρο της πληροφορικής | TÜV AUSTRIA Hellas
 

Ενημέρωση

Η TÜV AUSTRIA πρωτοπορεί στο χώρο της πληροφορικής
Νέα

31/01/2011

Η TÜV AUSTRIA, μέσω της εξειδικευμένης σε θέματα πληροφορικής, λογισμικού και ασφάλειας θυγατρικής της – TÜV TRUST IT, πιστοποίησε πρόσφατα την υπηρεσία παροχής δωρεάν υπηρεσιών ηλεκτρονικής αλληλογραφίας "Windows Live Hotmail 2010". Συγκεκριμένα, οι εξειδικευμένοι μηχανικοί της TÜV TRUST IT εξέτασαν την υπηρεσία ως προς την ασφάλεια των δεδομένων, τους εφαρμοζόμενους μηχανισμούς ασφαλείας και τη συμμόρφωση με το νομιμoκανονιστικό πλαίσιο. Το αποτέλεσμα της παραπάνω επιθεώρησης ήταν θετικό και πλέον η συγκεκριμένη υπηρεσία φέρει τον τίτλο «Trusted Internet Application». Η πιστοποίηση «Trusted Internet Application» έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μια επιπλέον βοήθεια και καθοδήγηση για τον χρήστη. Σε αντίθεση με άλλες πιστοποιήσεις και αντί να είναι η εφαρμογή στο επίκεντρο του ελέγχου, οι μηχανικοί της TÜV TRUST IT αναλύουν ποιες διαδικασίες και διεργασίες εφαρμόζονται από τους προγραμματιστές προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η παρεχόμενη υπηρεσία παρέχει έναν υψηλο βαθμό ασφάλειας και απαλείφει τις αδυναμίες της γρήγορα.

Ο Detlev Henze, Γενικός Διευθυντής της TÜV TRUST IT, αναφέρει: «Το Hotmail μας έπεισε! Σε σύγκριση με την προηγούμενη έκδοση, το Windows Live Hotmail 2010 διαθέτει σημαντική βελτίωση στον τομέα της ασφάλειας και στους μηχανισμούς προστασίας». Το Hotmail πληροί όλες τις απαιτήσεις της αναφοράς της TÜV TRUST IT, τόσο όσον αφορά τις τεχνικές για την προστασία από επιθέσεις, καθώς και οργανωτικά μέτρα προστασίας του επιπέδου ασφάλειας για τη συνεχή βελτίωσή της. Η καινούρια έκδοση σε σχέση με την προηγούμενη έχει εμπλουτιστεί με νέες και ουσιαστικές λειτουργίες, όπως η κρυπτογράφηση SSL που πλέον μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ολόκληρη την εφαρμογή. Η Dorothee Ritz, Γενική Διευθύντρια Consumer & Online της Microsoft Γερμανίας δήλωσε: "Είμαστε πολύ υπερήφανοι που η TÜV TRUST IT, ένα ίδρυμα μεγάλης εμβέλειας στον τομέα της τεχνικής ασφάλειας επιθεώρησε και πιστοποίησε την υπηρεσία Hotmail».

Inquiries:

Detlev HENZE

General Manager TÜV TRUST IT GmbH

Member of TÜV AUSTRIA Group

Dolmanstrasse 18 D-51427 Bergisch Gladbach

Phone: +49 (0)2204 - 30808 - 14

Fax: +49 (0)2204 - 30808 - 12

e-mail: info@it-tuv.com

www.it-tuv.com