Ενημέρωση: Νέα - Νέα υπηρεσία της TÜV AUSTRIA Hellas για επιθεώρηση και πιστοποίηση των ανυψωτικών μηχανημάτων πλοίων με κυπριακή σημαία | TÜV AUSTRIA Hellas
 

Ενημέρωση

Νέα υπηρεσία της TÜV AUSTRIA Hellas για επιθεώρηση και πιστοποίηση των ανυψωτικών μηχανημάτων πλοίων με κυπριακή σημαία
Νέα

27/04/2011

Νέα υπηρεσία της TÜV AUSTRIA Hellas για επιθεώρηση και πιστοποίηση των ανυψωτικών μηχανημάτων πλοίων με κυπριακή σημαία.

Συνημμένα αρχεία:

  Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο pdf: New-Inspection Services.pdf