Ενημέρωση: Νέα - ΕΝ 81-20: Νέο Πρότυπο για τους Ανελκυστήρες | TÜV AUSTRIA Hellas
 

Ενημέρωση

ΕΝ 81-20: Νέο Πρότυπο για τους Ανελκυστήρες
Νέα

18/07/2017

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 τίθενται σε ισχύ τα δύο νέα πρότυπα που αφορούν στους κανόνες ασφαλείας για την κατασκευή και την εγκατάσταση ανελκυστήρων και αντικαθιστούν τα ΕΝ 81-1/2:1998+Α3:2009.

Πληροφορίες στο Ενημερωτικό Σημείωμα που ακολουθεί.