Ενημέρωση: Νέα - O «Ποινοκατάλογος» για τις επιχειρήσεις τροφίμων βάσει του νέου νόμου 4235/2014 | TÜV AUSTRIA Hellas
 

Ενημέρωση

O «Ποινοκατάλογος» για τις επιχειρήσεις τροφίμων βάσει του νέου νόμου 4235/2014
Νέα

15/06/2014

Από 500€ - 60.000€ είναι τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται σε επιχειρήσεις τροφίμων, για μη συμμορφώσεις με την κείμενη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. Εφόσον οι μη συμμορφώσεις ενέχουν σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στην υγεία του καταναλωτή, αυτά ανέρχονται έως και 500.000€.

Τα ανωτέρω αλλά και αναλυτικότερα όλα τα διοικητικά πρόστιμα καθώς και οι διοικητικές κυρώσεις και τα κριτήρια επιμέτρησης των κυρώσεων, περιγράφονται στο νέο νόμο υπ’ αριθμ. 4235 (ΦΕΚ 32/ 11-02-2014) «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».