Ενημέρωση: Νέα - H TÜV AUSTRIA ανέλαβε έργο της Δ.Ε.Η. στη Μεγαλόπολη | TÜV AUSTRIA Hellas
 

Ενημέρωση

H TÜV AUSTRIA ανέλαβε έργο της Δ.Ε.Η. στη Μεγαλόπολη
Νέα

01/03/2010

Η TÜV AUSTRIA, διεθνώς αναγνωρισμένος φορέας πιστοποιήσεων και τεχνικών ελέγχων, ανέλαβε προσφάτως την διεξαγωγή των Επιθεωρήσεων Τρίτου Μέρους (third party services) για το Έργο Αποθείωσης για τη Μονάδα III στο σταθμό παραγωγής της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη. Η ανάθεση στην TÜV AUSTRIA κατοχυρώθηκε κατόπιν τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό της ΔΕΗ.