Ενημέρωση: Νέα - Η TÜV AUSTRIA Hellas πιστοποίησε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών | TÜV AUSTRIA Hellas
 

Ενημέρωση

Η TÜV AUSTRIA Hellas πιστοποίησε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών
Νέα

12/03/2010

Διάκριση αποτελεί για το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών η πρόσφατη πιστοποίησή του κατά ISO 9001:2008 από τον διαπιστευμένο φορέα TÜV AUSTRIA Hellas. Η πιστοποίηση αφορούσε την παροχή υπηρεσιών στα μέλη του επιμελητήριου και τη διαχείριση των έργων που αναλαμβάνει. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών είναι το μεγαλύτερο σε δύναμη μελών της χώρας και ξεπερνά τις 250.000 εγγραφές. Μέλη του είναι το σύνολο των επαγγελματιών της Αθήνας που ασκούν εμπορική δραστηριότητα ή παρέχουν υπηρεσίε