Ενημέρωση: Νέα - Πιστοποίηση της Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας βάσει των προτύπων ISO 27001 και BS 25999 από την TÜV AUSTRIA Hellas | TÜV AUSTRIA Hellas
 

Ενημέρωση

Πιστοποίηση της Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας βάσει των προτύπων ISO 27001 και BS 25999 από την TÜV AUSTRIA Hellas
Νέα

01/05/2010

 Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα πιστοποιήθηκε από την TÜV AUSTRIA Hellas βάσει των προτύπων για ISO 27001 και BS 25999. Η επιθεώρηση περιελάμβανε το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και Επιχειρησιακής Συνέχειας στο σύνολο των υπηρεσιών της και επικεντρώθηκε στην κάλυψη των τηρούμενων και διακινούμενων πληροφοριών στο σύνολο της Τράπεζας καθώς και το σύνολο των διεργασιών της. Η πιστοποίηση από τον ανεξάρτητο φορέα TÜV AUSTRIA Hellas βάσει αυτών των δύο διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων προσδίδει επιπλέον επίπεδα διασφάλισης και εμπιστοσύνης προς τους πελάτες και τους μετόχους της Τράπεζας. Ο κ. Γιάννης Καλλιάς, Γενικός Διευθυντής της TÜV AUSTRIA Hellas σχολίασε: «Η ασφάλεια πληροφοριών είναι θέμα ύψιστης σημασίας σχετικά με την εμπιστοσύνη των πελατών της Τράπεζας και οι συγκεκριμένες πιστοποιήσεις αποτελούν σημαντικό βήμα της Τράπεζας προς την επίτευξη λειτουργικής αριστείας. Να σημειωθεί ότι η Αχαϊκή Συνεταιριστική είναι μια από τις λίγες τράπεζες στην Ελλάδα που πιστοποιούνται βάσει και των 2 προτύπων». Με 17 πλέον χρόνια επιτυχούς λειτουργίας στον οικονομικό βίο της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Ελλάδας, η Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα έχει εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο οργανισμό παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, καλύπτοντας έτσι τις συνεχώς διευρυνόμενες ανάγκες των 200.000 πελατών της.