Ενημέρωση: Νέα - Νέα διαπίστευση για την πιστοποίηση εταιρειών παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας βάσει του Προτύπου ΕΛΟΤ 1435 | TÜV AUSTRIA Hellas
 

Ενημέρωση

Νέα διαπίστευση για την πιστοποίηση εταιρειών παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας βάσει του Προτύπου ΕΛΟΤ 1435
Νέα

15/06/2010

Η TÜV AUSTRIA Hellas είναι ένας από τους πρώτους φορείς πιστοποίησης στην Ελλάδα που διαπιστεύτηκε από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ως «Φορέας Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Επικοινωνίας» σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1435:2009, που αφορά την αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση των έργων επικοινωνίας. Μετά τις 05 Αυγούστου 2010 καθίσταται υποχρέωση για όλες τις εταιρείες διαφήμισης και προβολής, που επιθυμούν να έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, να έχουν πιστοποιηθεί, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435. Ήδη, η TÜV AUSTRIA Hellas έχει ήδη χορηγήσει διαπιστευμένα πιστοποιητικά, με το συγκεκριμένο πρότυπο σε μεγάλες εταιρείες του χώρου, που θέλησαν να αποδείξουν προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ότι διαθέτουν διαχειριστική επάρκεια για την παροχή των υπηρεσιών επικοινωνίας. Επομένως, αυτές διασφαλίζουν και την ποιότητα στην παρεχόμενη διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, τόσο στα έντυπα όσο και στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Ταυτόχρονα, η TÜV AUSTRIA Hellas πρωτοπορώντας και στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης διοργανώνει σεμινάρια εκπαίδευσης για την ανάλυση του προτύπου και τη διεξαγωγή εσωτερικών επιθεωρήσεων για όλες τις ενδιαφερόμενες εταιρείες, παρέχοντας δε, και έκπτωση 50% ανά συμμετοχή (στις δύο συμμετοχές η μια είναι δωρεάν) για όλες τις εταιρείες οι οποίες έχουν ήδη αποδεχθεί προσφορά μας για την πιστοποίησή τους. Για όλες τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, παρέχεται έκπτωση 30%. Στο σεμινάριο, αναλύονται οι απαιτήσεις του προτύπου καθώς και οι τεχνικές επιθεώρησης αυτού του Προτύπου και το σεμινάριο είναι αναγνωρισμένο και πιστοποιημένο καλύπτοντας τις απαιτήσεις όλων των Οργανισμών Πιστοποίησης για την εκπαίδευση του προσωπικού που εμπλέκεται στο Σύστημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σεμινάρια μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Τομέα Εκπαίδευσης του Οργανισμού μας (κα Κατερίνα Καλαϊτζάκη, τηλεφωνικό κέντρο: 2105220920, εσωτερικό: 130, e-mail: kkalaitzaki@tuvaustriahellas.gr ).