Ενημέρωση: Συνεντεύξεις - "Όχι στις ευκαιριακές ενασχολήσεις με στόχο τις επιδοτήσεις". Συνέντευξη του κ. Γιάννη Καλλιά στο περιοδικό "Agricola" της Κ. | TÜV AUSTRIA Hellas
 

Ενημέρωση

"Όχι στις ευκαιριακές ενασχολήσεις με στόχο τις επιδοτήσεις". Συνέντευξη του κ. Γιάννη Καλλιά στο περιοδικό "Agricola" της Κ.
Συνεντεύξεις

30/05/2016

Συνέντευξη κ. Γιάννη Καλλιά στο περιοδικό "Agricola" της Καθημερινής, τεύχος Μαϊου 2016

Στην έννοια της πιστοποίησης των προϊόντων αποδίδονται συνήθως χαρακτηριστικά ταυτότητας και διαβατηρίου. Ποια η συμβολή ενός καταξιωμένου φορέα, όπως η TÜV AUSTRIA HELLAS στον αγροτικό χώρο και πώς ο πρωτογενής κυρίως τομέας και οι αγρότες μπορούν να επωφεληθούν από τις υπηρεσίες της;

Δίχως αμφιβολία η πιστοποίηση της ποιότητας και της ασφάλειας των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, αποτελεί παγκοσμίως ένα από τα κυριότερα εχέγγυα για την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Με δεδομένο δε, ότι για την ελληνική οικονομία και ανάπτυξη ο αγροδιατροφικός τομέας αποτελεί και πρέπει να αποτελεί τον ένα βασικό άξονα ανάπτυξης – ο άλλος είναι σίγουρα ο τουρισμός – είναι κάτι περισσότερο από επιβεβλημένο να επενδύει συνεχώς στην ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των αγροτικών μας προϊόντων και τροφίμων, μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων πιστοποιητικών και φορέων που τα παρέχουν.

H TÜV AUSTRIA HELLAS, ως ελληνικός ανεξάρτητος Οργανισμός παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών Ελέγχου Επιθεώρησης και Πιστοποίησης για την Ποιότητα, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον, δραστηριοποιείται στο πλευρό των επιχειρήσεων εντός και εκτός συνόρων της χώρας μας από το 1994, έχοντας ταυτόχρονα ένα διεθνές πρόσημο, ως θυγατρική εταιρία του παγκοσμίου φήμης Αυστριακού Οργανισμού Επιθεωρήσεων και Πιστοποιήσεων TÜV AUSTRIA.

Με την πολυετή εμπειρία, την εξειδίκευση και την ηγετική παρουσία και αναγνώριση του κύρους των υπηρεσιών μας διεθνώς, επιδιώκουμε να έχουμε συνεχώς αυξανόμενη και πρωτίστως την πλέον ενεργητική παρουσία στον χώρο των ελέγχων και πιστοποίησης των προϊόντων και υπηρεσιών του αγροτικού τομέα.

Στο πλαίσιο αυτό έχουμε δημιουργήσει ένα πλήρες portfolio υπηρεσιών πιστοποίησης στον Αγροδιατροφικό τομέα το οποίο καλύπτει ολόκληρη τη διατροφική αλυσίδα, ώστε να εξυπηρετούνται ταυτόχρονα τόσο οι σύγχρονες ανάγκες στον τομέα των τροφίμων, όσο και οι απαιτήσεις των καταναλωτών για ασφαλή τρόφιμα. Αυτό περιλαμβάνει διεθνή, αλλά και εθνικά πρότυπα και προδιαγραφές, όπως ενδεικτικά (α) για την παραγωγή Βιολογικών Προϊόντων (Καν. ΕΚ 834/07), για τα προϊόντα Ολοκληρωμένης Διασφάλισης του σχήματος GLOBALG.A.P., των εθνικών μας συστημάτων παραγωγής AGRO 2.1-2.2 κλπ., καθώς και (β) για Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας και Ασφάλειας τροφίμων όπως τα ISO 22000, FSSC 22000, FSSC Packaging, IFS Food, IFS Logistics, IFS Broker, BRC, BRC IOP (Packaging), ISO 9001, ISO 14001 κλπ.

Επιδιώκουμε να προσδίδουμε τη μεγαλύτερη δυνατή προστιθέμενη αξία στο τελικό προϊόν, προσπαθώντας διαρκώς, με τον αποτελεσματικότερο τρόπο, να επιλέξουμε κάθε νέα εξειδικευμένη διεθνή υπηρεσία ή και να αναπτύξουμε ενδεδειγμένα «εργαλεία» υπηρεσιών ελέγχου και πιστοποίησης προς όφελος των παραγωγών. Με τον τρόπο αυτό, ενισχύουμε κάθε αγροτική δραστηριότητα μετουσιώνοντας τις σκέψεις και ανησυχίες των ανθρώπων του κλάδου σε δράσεις και καινοτομίες, ικανές να προβάλουν την ελληνική αγροτική επιχειρηματικότητα, στα πλαίσια των υπηρεσιών πιστοποίησης.

Ποιο είναι πρακτικά το όφελος (οικονομικό ή άλλο) για ένα προϊόν από την πιστοποίηση και κατ’ επέκταση για τον παραγωγό αυτού;

Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η αλλαγή του τρόπου της αγοραστικής αναζήτησης τροφίμων τα τελευταία χρόνια από τους περισσότερους Έλληνες, αλλά και  Ευρωπαίους καταναλωτές, προς αυτά με την υψηλότερη διατροφική αξία και διασφάλιση της ποιότητάς τους, έχει επιφέρει και έχει καταστήσει αναγκαία την παροχή, από το σύνολο του εμπορίου και λιανεμπορίου, αγροτικών προϊόντων των οποίων τα σχετικά χαρακτηριστικά τους αποδεικνύονται μέσω έγκυρης τεκμηρίωσης.

Και αυτή η τεκμηρίωση δεν είναι άλλη από τα έγγραφα πιστοποίησης, που πρέπει να συνοδεύουν κάθε προϊόν σε όλη του τη διαδρομή, από την παραγωγή έως και την κατανάλωση. Για την ικανοποίηση δε αυτής της απαίτησης, τόσο σε επίπεδο εξαγωγών, όσο και σε επίπεδο εσωτερικής διακίνησης, ιδίως όταν αναφερόμαστε σε μεγάλες αλυσίδες εμπορίας τροφίμων και σε μεταποιητικές επιχειρήσεις, διαπιστώνεται ότι η ύπαρξη εγγράφων πιστοποίησης αποτελεί πρωταρχική προϋπόθεση για τη διερεύνηση επιχειρηματικών συνεργασιών.

Στο πλαίσιο αυτό δικαίως αποδίδονται χαρακτηριστικά διαβατηρίου στα Πιστοποιητικά Πιστοποίησης προϊόντων για τη συμμόρφωσή τους σε πρότυπα και προδιαγραφές ποιότητας, τα οποία ωστόσο δύνανται να καθορίσουν και το βαθμό της πορείας ενός προϊόντος βάσει της αναγνωρισιμότητας του σήματος και του ονόματος του φορέα που τα χορηγεί.

Κάτι που αποτελεί κοινή διαπίστωση των περισσότερων παραγωγών ελληνικών αγροτικών προϊόντων και ιδίως αυτών που προσπαθούν να προσεγγίσουν νέες αγορές που λειτουργούν με υψηλά standards διασφάλισης για τους πελάτες τους.

Για εμάς στην TÜV AUSTRIA HELLAS η διεθνής αναγνωρισιμότητα των πιστοποιητικών μας - αφού το όνομα TÜV AUSTRIA είναι γνωστό για την αξιοπιστία του και τη φήμη του σε διεθνές επίπεδο - είναι σημείο αναφοράς που εμπιστεύονται διαχρονικά οι επιχειρήσεις και παραγωγοί του αγροτικού χώρου.

 

Αναφερόμενοι στην υπεραξία των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων μέσω της πιστοποίησης, γίνεται συνειρμός και στα βιολογικά προϊόντα. Ποια είναι η πραγματική κατάσταση στη χώρα μας αναφορικά με το επίπεδο εμπιστοσύνης που μπορούν να έχουν οι καταναλωτές για αυτά και ποια η θέση του φορέα σας για αυτή σε σύγκριση με άλλες μορφές αγροτικής παραγωγής;

 

Eίναι ξεκάθαρο ότι  πιστοποιημένα προϊόντα είτε ολοκληρωμένης διασφάλισης (πχ. GLOBALG.A.P.), είτε βιολογικής παραγωγής, απαιτούν αυστηρές προϋποθέσεις συμμόρφωσης κατά την διαδικασία παραγωγής τους, κάτι που αυξάνει το κόστος και κατ΄επέκταση και την τιμή διάθεσής τους στον καταναλωτή, ο οποίος και τελικά έχει και μεγαλύτερες απαιτήσεις στο θέμα της ποιότητας.

Είναι γεγονός ότι σε περιόδους οικονομικής κρίσης υπάρχει μία καχυποψία των καταναλωτών για το επίπεδο ποιότητας των αγροτικών προϊόντων, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε πραγματική αμφισβήτηση  όταν επαληθευτεί από επίσημους ελέγχους των Αρχών.

Ιδίως για αυτή την πολύ ευαίσθητη κατηγορία των βιολογικών αγροτικών προϊόντων, η θέση της TÜV AUSTRIA HELLAS είναι αδιαπραγμάτευτη και ακολουθεί τις γενικές αρχές της πολιτικής ποιότητας, τις οποίες διαθέτει για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών της με ακρογωνιαίο λίθο την πλήρη διαφάνεια και αμεροληψία σε όλα τα επίπεδα ελέγχου και αξιολόγησης.

Άλλωστε, πεποίθησή μας αποτελεί ότι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών προς τα πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα, είναι αυτή που θα οδηγήσει στην ουσιαστική και υγιή ανάπτυξη του κλάδου, η οποία δεν θα εξαρτάται από ευκαιριακές ενασχολήσεις, με «φόντο» τις Κοινοτικές επιδοτήσεις το νόημα των οποίων έχει αποδεδειγμένα σε αρκετές περιπτώσεις καταστρατηγηθεί στο παρελθόν επηρεάζοντας επακόλουθα το ίδιο το προϊόν.

Αντίθετα, οι  ιδιαιτέρως αναγκαίες και πολύ σημαντικές αυτές οικονομικές παρεμβάσεις στην αγροτική παραγωγή της χώρας μας και κυρίως σε αυτή των βιολογικών προϊόντων, θα αποτελέσουν παράλληλα εργαλείο ενίσχυσης της στρατηγικής ανάπτυξής της, όπως απαιτείται μέσω της σύνδεσης της παραγωγής ποιοτικών προϊόντων με την εμπορία, υπό το πρίσμα βεβαίως ενός οργανωμένου αγροτικού marketing ικανού και αναγκαίου να ενισχύσει περαιτέρω το branding των πιστοποιημένων αυτών ποιοτικών αγροτικών μας προϊόντων που παράλληλα εστιάζουν στην αειφορία του περιβάλλοντος και της κοινωνίας.

Διαφορετικά, όπως αποδεικνύεται και από πρόσφατη πανευρωπαϊκή μελέτη της IFOAM –EU (International Federation of Organic Agriculture Movements), ίσως να είναι αναπόφευκτη η περαιτέρω μείωση της δυναμικής ανάπτυξης της βιολογικής γεωργίας.