Ενημέρωση: Εκδηλώσεις - Η TÜV AUSTRIA Hellas συμμετέχει στην ENERGY PHOTOVOLTAIC 2012 | TÜV AUSTRIA Hellas
 

Ενημέρωση

Η TÜV AUSTRIA Hellas συμμετέχει στην ENERGY PHOTOVOLTAIC 2012
Εκδηλώσεις

23/10/2012

Η TÜV AUSTRIA Hellas συμμετέχει στην Έκθεση «ENERGY PHOTOVOLTAIC 2012»  που θα πραγματοποιηθεί από τις 1 έως τις 4 Νοεμβρίου 2012 στο Metropolitan Expo Athens στο Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος. Οι εξειδικευμένοι επιθεωρητές θα σας ενημερώσουν  για τις υπηρεσίες που παρέχουμε σχετικά με την επιθεώρηση και πιστοποίηση στα φωτοβολταϊκά συστήματα και στα αιολικά πάρκα, καθώς και για τις τελευταίες εξελίξεις στον Τομέα των Α.Π.Ε. στο περίπτερο 3Ε10 (Αίθουσα 3, Διάδρομος Ε, Περίπτερο 10).

Επιπλέον, η TÜV AUSTRIA Hellas συμμετέχει με ομιλία (στο χώρο της έκθεσης) στα πλαίσια του επιστημονικού συνεδρίου “ENTERTECH 2012” το Σάββατο 12.30- 14.30 με θέμα: «Η προστιθέμενη αξία της επιθεώρησης και πιστοποίησης ΦΒ εγκαταστάσεων για τους επενδυτές, τους εγκαταστάτες και τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη». Η συμμετοχή είναι  δωρεάν.

Σημειώνεται, ότι η TÜV AUSTRIA Hellas διαθέτει ιδιαίτερα μεγάλη εμπειρία και πλήθος εξειδικευμένων και πιστοποιημένων επιθεωρητών όντας ο ηγέτης Οργανισμός Επιθεώρησης και Πιστοποίησης στην Ελλάδα στις αρχικές επιθεωρήσεις και πιστοποιήσεις καθώς και στους περιοδικούς ελέγχους στα Φ/Β συστήματα. Μέχρι σήμερα, έχει συνεργαστεί με 67 εταιρείες εγκατάστασης Φ/Β συστημάτων και με περισσότερους από 100 επενδυτές συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας, της αξιοπιστίας και συνεπακόλουθα της αποδοτικότητας των Φ/Β εγκαταστάσεων που έχει επιθεωρήσει. Μέχρι σήμερα έχει επιθεωρήσει (ή είναι σε εξέλιξη) έργα συνολικής ισχύος άνω των 120 MWp.