Ενημέρωση: Νέα - Τα Ελληνικά Πετρέλαια πιστοποιήθηκαν από την TÜV AUSTRIA Hellas | TÜV AUSTRIA Hellas
 

Ενημέρωση

Τα Ελληνικά Πετρέλαια πιστοποιήθηκαν από την TÜV AUSTRIA Hellas
Νέα

05/09/2011

Πρόσφατα, η TÜV AUSTRIA Hellas απένειμε έπειτα από επιτόπια επιθεώρηση, πιστοποιητικό συμμόρφωσης στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΕΛ.ΠΕ.) βάσει του OHSAS 18001 σχετικά με την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία. Η επιτόπια επιθεώρηση πραγματοποιήθηκε στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις του Ασπροπύργου, στις εγκαταστάσεις παραλαβής και αποθήκευσης αργού πετρελαίου στα Μέγαρα, και στην προβλήτα στην Πάχη Μεγάρων. Να σημειωθεί ότι τα ΕΛ.ΠΕ. αποτελούν τη μεγαλύτερη διυλιστηριακή μονάδα της Ελλάδας, αφού  καλύπτουν το 70% περίπου της συνολικής διυλιστικής ικανότητας της χώρας. Πρόκειται για έναν  δυναμικό Όμιλο, με στέρεες βάσεις και συνεχή κερδοφορία, που πρωταγωνιστεί στις ενεργειακές εξελίξεις στην Ελλάδα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.