Ενημέρωση: Νέα - Πρώτη η TÜV AUSTRIA Hellas διαπιστεύεται από το Ε.ΣΥ.Δ στο πρότυπο BS 25999 για την επιχειρησιακή συνέχεια (Business Continuity) | TÜV AUSTRIA Hellas
 

Ενημέρωση

Πρώτη η TÜV AUSTRIA Hellas διαπιστεύεται από το Ε.ΣΥ.Δ στο πρότυπο BS 25999 για την επιχειρησιακή συνέχεια (Business Continuity)
Νέα

18/10/2011

Πρόσφατα, ο οργανισμός επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων TÜV AUSTRIA Hellas ολοκλήρωσε τη διαπίστευσή του από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης στο πρότυπο BS 25999. Το BS 25999:2007  part-2 ορίζει τις απαιτήσεις για τη δημιουργία και διαχείριση ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακής συνέχειας (business continuity management system). Μέσω του συστήματος αυτού, ένας οργανισμός  αναγνωρίζει τις πιθανές απειλές προς αυτόν και τις επιπτώσεις στις επιχειρησιακές λειτουργίες που μπορεί να έχουν αυτές οι απειλές, αν υλοποιηθούν. Η διαχείριση της επιχειρησιακής συνέχειας περιλαμβάνει τη διαχείριση της ανάκτησης ή της συνέχειας των επιχειρησιακών λειτουργιών σε περίπτωση περιστατικού και τη διαχείριση του συνολικού προγράμματος μέσω εκπαίδευσης, ασκήσεων και ανασκοπήσεων που έχουν ως σκοπό την συνεχή επικαιροποίηση των σχεδίων επιχειρησιακής συνέχειας.
Η διαπίστευση αυτή συνοδευόμενη από την αξιοπιστία και συνέπεια του ονόματος της TÜV AUSTRIA Hellas επιβεβαιώνει την ηγετική θέση που κατέχει στην Ελληνική αγορά των επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων συστημάτων.