Ενημέρωση: Νέα - Σχέδιο Κανονισμού για Αυστηρότερους ελέγχους σε όλο το μήκος της Διατροφικής Αλυσίδας | TÜV AUSTRIA Hellas
 

Ενημέρωση

Σχέδιο Κανονισμού για Αυστηρότερους ελέγχους σε όλο το μήκος της Διατροφικής Αλυσίδας
Νέα

30/03/2017

Εγκρίθηκε από την  Ευρωπαϊκή Κοινότητα το Σχέδιο για το νέο Κανονισμό που θα καταστήσει αυστηρότερους ελέγχους και επιθεωρήσεις σε όλο το μήκος της διατροφικής αλυσίδας με σκοπό να καταπολεμήσει τις πρακτικές εξαπάτησης και να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην ακεραιότητα της διατροφικής αλυσίδας.

Στόχος είναι να τεθεί σε εφαρμογή ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου των κανόνων ασφαλείας στα τρόφιμα και στις ζωοτροφές , των απαιτήσεων στον κτηνιατρικό και φυτοϋγειονομικό τομέα, της παραγωγής βιολογικών προϊόντων και της εφαρμογής των κανόνων που αφορούν τις προστατευόμενες  γεωγραφικές ενδείξεις .

Η ανάγκη για αυτή την δράση, προέκυψε από τις πρόσφατες περιπτώσεις εξαπάτησης στο τομέα των τροφίμων όπως ήταν το σκάνδαλο με το κρέας αλόγου.

Προκειμένου να δημιουργηθεί ένα εναρμονισμένο γενικό πλαίσιο, η πρόταση τοποθετεί σε ένα και μοναδικό νομοθετικό κείμενο  τους επίσημους ελέγχους που αφορούν όλους τους τομείς της αλυσίδας των γεωργικών προϊόντων διατροφής, που μέχρι σήμερα  το θέμα αυτό καλύπτόταν από  16 ξεχωριστές  Ευρωπαϊκές Οδηγίες και Κανονισμούς.   

Η συμφωνία που επετεύχθη  μεταξύ των ευρωβουλευτών και του συμβουλίου των υπουργών προβλέπει τα εξής:

  • Ένα ευρύ πεδίο που περιλαμβάνει το σύνολο της αλυσίδας των γεωργικών προϊόντων: έλεγχοι στα τρόφιμα , τις ζωοτροφές, το φυτοϋγειονομικό τομέα, τα φυτοφάρμακα , την καλή διαβίωση των ζώων, τις γεωγραφικές ενδείξεις , τις οργανικές καλλιέργειες
  • Αιφνιδιαστικούς ελέγχους σε όλους τους τομείς
  • Καλύτερη αντιμετώπιση των πρακτικών εξαπάτησης και παραπλάνησης
  • Ειδικούς όρους για τις εισαγωγές προϊόντων και ζώων από τρίτες χώρες.
  • Ελέγχους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα κράτη μέλη και τις τρίτες χώρες 

Μπορείτε να δείτε το σχετικό spot στον παρακάτω σύνδεσμο:

(https://www.europarltv.europa.eu/el/programme/society/safety-and-welfare-for-the-food-chain)