Ενημέρωση: Νέα - To “Success Story” των Βιολογικών Προϊόντων Παγκοσμίως. Στατιστικά και Τάσεις 2014. | TÜV AUSTRIA Hellas
 

Ενημέρωση

To “Success Story” των Βιολογικών Προϊόντων Παγκοσμίως. Στατιστικά και Τάσεις 2014.
Νέα

11/11/2014

Τα βιολογικά προϊόντα έχουν να επιδείξουν μία αξιόλογη και ανοδική πορεία 100 ετών, με 1,9 εκατομμύρια πιστοποιημένους Επιχειρηματίες/Επιχειρήσεις, σε 164 χώρες παγκοσμίως.

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του 2012, όπως αναλύθηκαν και παρουσιάστηκαν σε μελέτη του 2014 ‘THE WORLD OF ORGANIC AGRICULTURE’ από την IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movement) και το Ινστιτούτο FiBL (Research Institute of Organic Agriculture), ο ετήσιος κύκλος εργασιών των βιολογικών προϊόντων ανήλθε στα 5 δισεκατομμύρια ευρώ παγκοσμίως, με τις πιστοποιημένες εκτάσεις να φτάνουν στα 37,5 εκατομμύρια εκτάρια και την Ευρώπη να καταλαμβάνει τη 2η θέση με μερίδιο 30% (ήτοι 11,2 εκατ. €), επιδεικνύοντας την πιο σημαντική αύξηση, σε σταθερά θεμέλια.

Όσον αφορά στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για τη βιολογική γεωργία, και σύμφωνα με το FiBL, 88 χώρες παγκοσμίως έχουν αναπτύξει Πρότυπα Βιολογικής Γεωργίας (π.χ. πρόσφατα η Ουκρανία το 2013), γεγονός που αποδεικνύει την εδραίωση των βιολογικών προϊόντων στην αγορά.

Η εκπλήρωση των βασικών στόχων της βιολογικής γεωργίας για συνεισφορά της στο περιβάλλον και στις κοινωνικές προκλήσεις σε παγκόσμια κλίμακα, καθώς και στην αλλαγή της τάσης για ανεξέλεγκτη βιομηχανοποίηση της αγροτικής παραγωγής, απαιτεί νέα στρατηγική που θα χαραχθεί και θα απαιτεί πόρους, ανάλυση και αλληλεπίδραση συνεπειών καθώς και διαφάνεια.

Αυτή η στρατηγική, σύμφωνα με την παρουσίαση BioFach ORGANIC 3.0 2014, επικουρείται και συνοδεύεται από τις ακόλουθες έξι τάσεις που θα αποτελέσουν τους κεντρικούς και καθοριστικούς παράγοντες για την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας ανά την υφήλιο:

  • Εξατομίκευση (Individualization): αποτελεί την ισχυρότερη κατευθυντήρια δύναμη που ευθύνεται για τις κοινωνικές και επαγγελματικές αλλαγές παγκοσμίως και θα οδηγήσει σε επαναπροσδιορισμό της σχέσης μας με την τροφή με σαφή στροφή προς τη διαθρεπτική αξία και την ποιότητα των τροφίμων.
  • Δικτύωση (Connectivity): η οργάνωση σε δίκτυα/ομάδες με παγκόσμιο χαρακτήρα αποτελεί βασικό πυλώνα για την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας.
  • Neo-Ecology: αφορά στη διαδικασία της κοινωνικής αλλαγής προς μία ενεργειακά αποδοτική και βιώσιμη οικονομία με βαθιά κατανόηση της αειφορίας του φυσικού περιβάλλοντος.
  • Παγκοσμιοποίηση: παρά το γεγονός ότι δεν πρόκειται για νέο «όρο», η ψηφιοποίηση και η μετακίνηση ανθρώπων και αγαθών συνδέεται και με το μέλλον της βιολογικής γεωργίας και ανοίγει ένα μονοπάτι προς ένα παγκόσμιο πολιτισμό που δεν έχουμε γνωρίσει ακόμη.
  • Υγεία: η επίδρασή της σε όλες τις αγορές και βιομηχανίες θα αποτελεί πάντα σημαντικό ακρογωνιαίο λίθο για οποιοδήποτε σχεδιασμό ή πλάνο.
  • Κινητικότητα (Mobility): ο 21ος αιώνας χαρακτηρίζεται έντονα από αυξημένες ανάγκες για μετακίνηση προϊόντων, ιδεών, συνηθειών και γενικότερα πολιτισμού.

(Εισήγηση: Νόνικα Μπάκα)