Ενημέρωση: Νέα - Τα Βιολογικά Προϊόντα αποκτούν Ειδικά MRLs για φυτοπροστατευτικές ουσίες | TÜV AUSTRIA Hellas
 

Ενημέρωση

Τα Βιολογικά Προϊόντα αποκτούν Ειδικά MRLs για φυτοπροστατευτικές ουσίες
Νέα

15/06/2014

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 24/3/2014 και στα πλαίσια αναθεώρησης του Καν. ΕΚ 834/2007 για τα Βιολογικά Προϊόντα, εισήγαγε μεταξύ άλλων, στο προτεινόμενο προς ψήφιση κείμενο, τη θέσπιση χαμηλών Ανώτατων Ορίων για Κατάλοιπα (MRLs) Φυτοφαρμάκων για τα Βιολογικά Προϊόντα.

Τα επίπεδα MRLs, θα προσεγγίζουν το «όριο ανίχνευσης» του 0,01mg/Kg (ppm), όπως αυτή τη στιγμή εφαρμόζονται για τις παιδικές τροφές.

Όπως τονίζεται, στόχος και βούληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ο καθορισμός κοινών ορίων για έλεγχο των πιθανών καταλοίπων, ανταποκρινόμενη έτσι στο αίτημα των καταναλωτών για απαλλαγμένα από ουσίες Βιολογικά Προϊόντα.

Η IFOAM (Διεθνής Ομοσπονδία Κινημάτων Βιολογικής Γεωργίας) ωστόσο, εκφράζει ανησυχίες για τον τρόπο χειρισμού των τυχαίων επιμολύνσεων και τα επιπλέον κόστη χημικών αναλύσεων που δύναται να προκύψουν για τα Βιολογικά Προϊόντα, τόσο κατά την παραγωγή όσο και κατά τα στάδια της μεταφοράς, αποθήκευσης και επεξεργασίας.

Δείτε την Πρόταση Κανονισμού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & Συμβουλίου COM (2014) 180.